Dėstytojo tinklalapis

CV

Doc. dr. Nijolė Aukštuolytė

Išsilavinimas

1972 metais aukso medaliu baigta Kauno Maironio gimnazija (buvusi antra vidurinė)

1978 metais Viniaus universitete įgytas psichologijos specialybės aukštojo mokslo diplomas

Akademiniai laipsniai

Humanitarinių mokslų  (filosofija) daktarė

2004 metais Vytauto Didžiojo universitete apginta daktaro disertacija “Istorinė mokslo kalbos epistemologinių tyrimų tipologija”

Dabartinė darbovietė ir pareigos

Nuo 2007 metų Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros  docentė

Magistrantūros ir bakalauro studijose dėstomi dalykai

Filosofija, Logika ir mokslo metodologija, Religijotyra, Mokslinis tiriamasis darbas

Mokslinių interesų sritys

Epistemologija, mokslo kalba, kalbos ir kultūros sąveika, filosofinė antropologija, humanistinė psichologija

Mokslinė metodinė veikla

Išleista mokomoji knyga Filosofija I dalis. Kaunas: Technologija, 2006. II laida – 2007m.; 2008m.; Publikuoti  straipsniai  žurnaluose  Problemos, Logos, Humanistika, mokslo darbų rinkiniuose Lietuvoje ir Lenkijoje.  Recenzuotos 3 filosofijos mokomosios knygos, išleistos KTU (2002), Kauno kolegijoje (2005), KMU (2007).

Stažuotės, konferencijos, seminarai

1998m.  stažuotė Centrinės Europos universitete  (Budapeštas)

1996 – 2000m. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto (HEPI) sertifikatai

Pranešimai respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose.